Karlstejn : British English

Hodiny Angličtiny Pro Děti, Mládež a Dospělé

Beroun, Karlštejn, Řevnice, Dobřichovice a Černošice

Britský vyučující s patnáctiletou praxí ve vzdělávání

od 100kc

 

Každé pondělí a pátek po škole
Angličtina začíná ve 13:30
Minimální počet jsou 3 studenti, maximální počet 8 studentů ve věku 6-11
Na úrovni jazyka nezáleží.

Také nabízíme možnost vyzvednutí dětí ze školy na Karlštejně a následně půjdeme do našeho jazykového studia, které se nachází na adrese Karlštejn 131.

Hodiny jsou zábavné, interaktivní a určené k tomu, aby studenty povzbudily mluvit anglicky a aby je to bavilo.

Témata:

umění, vaření, věda, hry, britské oslavy a další.
Cena:
100Kč/hodina za jednoho studenta

Email:
admin@aftertefl.com nebo goodhall@aftertefl.com

Telefon:
602432327

od 100kc

 

Mondays and Fridays Afterschool
English from 13:30.
Minimum
3 students maximum 8.
Age 6-11years old.
All levels.

We also offer pickup of students from Karlstejn School to our language studio at 131 Karlstejn.

Lessons are fun , interactive and designed to encourage students to enjoy speaking in English.

Themes:
art, cooking, science, games, British celebrations and more!
Price:
100kc per hour per student.

Email: 

admin@aftetefl.com or goodhall@aftertefl.com

Call:
602432327

od 100kc


Soukromé lekce angličtiny nebo v malých skupinách

Všední dny
08:00-11:00 a po 17:00

Témata:
Konverzační lekce, obchodní angličtina a příprava na zkoušky

Cena:
Soukromá lekce: 400-600Kč/hodina záleží na požadavcích

Skupina 2-6 lidí: 100-150Kč/hodina záleží na požadavcích

Email:
admin@aftertefl.com nebo goodhall@aftertefl.com

Telefon:
602432327

od 100kc

 

1to1 English & small groups 

Week days
08:00-11:00 & After 5pm.

Themes:
Conversation Lessons, Business English and Exam Preparation

Price :
1to1 lessons:
400kc to 600kc per hour depending on requirements.
Groups of 2-6: 
100kc-150kc per hour

Email:
admin@aftetefl.com or goodhall@aftertefl.com

Call:
602432327

Online

First online lesson of September 2022 with Charlotte 🙂 
PET level  – Turkish pizza, sea food and safari 🙂 

Nebo online! 
Skype, Google Classrooms , Zoom nebo Whatsapp!

Or Online! 
Join me on Skype, Google Classrooms, Zoom or Whatsapp! 

E-mailem - Email Us

Volejte nebo chatujte - Call or Chat

jakýkoliv jazyk! any language!