employer cover

Victoria School

+420 604 434 690 +420 604 434 *** show

Company Information

 • Team Size
  1-50 Members
 • Views
  247
 • Post jobs
  169
 • Location
  Klanovice
 • Since
  2010

Employer Description

V naší škole vedeme děti nejen k naplňování akademických cílů, ale také k poznání sebe sama, k respektu a k umění řešení problémů. 
Našim žákům nabízíme otevřený pohled na svět bez předsudků a zbytečných soudů. Věříme, že v takovém prostředí se děti mohou beze zbytku věnovat svému potenciálu. Přirozená zvídavost je průvodcem po cestě k vnitřní motivaci.

Pracujeme na vývoji školy, kde jsou dveře otevřeny všem – dětem, rodičům i ostatním rodinným příslušníkům, učitelům, vychovatelům, spolupracovníkům a všem vstřícným lidem.

Každá třída má maximálně 18 žáků. Od první třídy si děti osvojují angličtinu s rodilým mluvčím. 
Od třetí třídy je do výuky zařazen druhý světový jazyk. Od druhé třídy mají děti možnost využití interaktivní tabule. 
Kombinujeme moderní vyučovací metody s funkčními prvky alternativních přístupů.
Promptně a profesionálně reagujeme na potřeby každého dítěte.

Pilíře pedagogické ho procesu: 
➢ rozvoj vnitřní motivace 
➢ učení všemi smysly 
➢ učení v souvislostech
➢ okamžitá zpětná vazba 
➢ komunitní kruh 
➢ využití osobnostního potenciálu

Celou pedagogickou koncepci podporují podmínky, které považujeme za důležité pro efektivní vzdělávání:

➢ Menší kolektiv dětí➢ Kvalitní pedagogické osobnosti 
➢  Slovní způsob hodnocení 
➢  Úzké propojení školy a rodiny 
➢  Otevřená komunikace 
➢  Vřelá spolupráce směrem ke komunitě, ve které žijeme        

Office Photos

Team Member

Image

Dana Roberston

CEO
Experience: 20 years
Image

Mgr. Matěj Žák

Head teacher
Experience: 30 years